NEMAK SAB DE CVNEMAK SAB DE CVNEMAK SAB DE CV

NEMAK SAB DE CV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NEMAK/A พื้นฐาน

NEMAK SAB DE CV สรุปรายได้

รายได้ NEMAK SAB DE CV สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 85.90 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 88.59 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Aluminum Components, ปีก่อนนำ 93.93 B MXN. อเมริกาเหนือ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NEMAK SAB DE CV 48.14 B MXN, และปีก่อนนั้น 52.11 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ