MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRIC CORP

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MITS/N พื้นฐาน

MITSUBISHI ELECTRIC CORP สรุปรายได้

รายได้ MITSUBISHI ELECTRIC CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 679.33 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 261.76 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Life. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MITSUBISHI ELECTRIC CORP 334.94 B MXN, และปีก่อนนั้น 381.00 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ