SIGNIFY NVSIGNIFY NVSIGNIFY NV

SIGNIFY NV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LIGHT/N พื้นฐาน

SIGNIFY NV ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

LIGHT/N มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 28.12 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.01%