KORNIT DIGITAL LTDKORNIT DIGITAL LTDKORNIT DIGITAL LTD

KORNIT DIGITAL LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

KRNT/N พื้นฐาน

KORNIT DIGITAL LTD สรุปรายได้

รายได้ KORNIT DIGITAL LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.73 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 1.90 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Ink and Consumables, ปีก่อนนำ 2.02 B MXN. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KORNIT DIGITAL LTD 2.10 B MXN, และปีก่อนนั้น 2.70 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ