GESTAMP AUTOMOCIONGESTAMP AUTOMOCIONGESTAMP AUTOMOCION

GESTAMP AUTOMOCION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GEST/N พื้นฐาน

GESTAMP AUTOMOCION ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.10 MXN ซื้อก่อน 1 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.01%