รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FAST financial statements

สรุปทางการเงินของ FASTENAL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FAST คือ 685.481B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 31.98 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.92% และ P/E คือ 40.15 วันที่ของรายได้ FASTENAL ถัดไปคือ 13 เมษายน ค่าประมาณคือ 8.66 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด