EATON CORPORATION PLCEATON CORPORATION PLCEATON CORPORATION PLC

EATON CORPORATION PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ETN1/N พื้นฐาน

EATON CORPORATION PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ETN1/N มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 15.81 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.13%