ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EPAM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ EPAM SYS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EPAM คือ 506.918B MXN วันที่ของรายได้ EPAM SYS INC ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 49.33 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้