ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DDOG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DATADOG INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DDOG คือ 728.892B MXN วันที่ของรายได้ DATADOG INC ถัดไปคือ 15 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 3.35 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้