DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTD

DAIFUKU CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DAIF/N พื้นฐาน

DAIFUKU CO LTD earnings per share and revenue

DAIF/N earnings per share for the last quarter are 4.34 MXN whereas the estimation was 4.50 MXN which accounts for -3.46% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 19.06 B MXN แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 18.62 B MXN ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 3.20 MXN, and revenue is expected to reach 16.47 B MXN. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of DAIF/N earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ