GRUPO COLLADO SAB DE CVGRUPO COLLADO SAB DE CVGRUPO COLLADO SAB DE CV

GRUPO COLLADO SAB DE CV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

COLLADO พื้นฐาน

GRUPO COLLADO SAB DE CV สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย COLLADO คือ 0.13 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.42 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 3.63 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย