ATKORE INCATKORE INCATKORE INC

ATKORE INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ATKR พื้นฐาน

ATKORE INC สรุปรายได้

รายได้ ATKORE INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 61.33 B MXN ซึ่งส่วนใหญ่ 46.63 B MXN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Electrical, ปีก่อนนำ 60.76 B MXN. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ATKORE INC 54.91 B MXN, และปีก่อนนั้น 71.63 B MXN.

จากซอร์ส
จากประเทศ