CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAF พื้นฐาน

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CAF คือ 0.30 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 5.27 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 15.45 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย