ALQUIBER QUALITY, S.A.ALQUIBER QUALITY, S.A.ALQUIBER QUALITY, S.A.

ALQUIBER QUALITY, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ALQ พื้นฐาน

ALQUIBER QUALITY, S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ALQ มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.26 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.83%