รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VESTL ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เวสโซล อิเล็คโทรนิค ซานายิ วี ทิคาแรท AS (เวสโซล) เป็น บริษัท ในเครือของ เวสโซล กรุ๊ป ที่ตั้งอยู่ในประเทศตุรกีดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ในครัวเรือนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนหลัก: คือโทรทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวและอุปกรณ์ดิจิตอล กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) โทรทัศน์ (TV) พลาสมาทีวี ตู้รับสัญญาณดิจิตอล บริษัทมีโรงงานผลิตใน มานิซ่า และ อิสเมียร์ในเขตทะเลอีเจียนของตุรกี และในภาควาลเดเมียของรัสเซีย การตลาดภายในประเทศและต่างประเทศและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ เวสโซล ในประเทศและต่างประเทศดำเนินการโดย เวลโซล มาร์เก็ตติ้ง และ เวสโซล ฟอไร เทรดดิ้งโดยลำดับ บริษัทเป็น บริษัทย่อยของ คอลลาร์ โฮลดิ้ง B.V. ในเดือนกันยายน 2556 ซอลลู โฮลดิ้ง AS เพิ่มสัดส่วนร้อยละ 77.54 จากร้อยละ 2.73 โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 74.81 ใน บริษัท