VESTEL BEYAZ ESYAVESTEL BEYAZ ESYAVESTEL BEYAZ ESYA

VESTEL BEYAZ ESYA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

VESBE พื้นฐาน

VESTEL BEYAZ ESYA สรุปรายได้

รายได้ VESTEL BEYAZ ESYA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 48.83 B TRY ซึ่งส่วนใหญ่ 61.07 B TRY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Household Appliances, ปีก่อนนำ 31.39 B TRY. ยุโรป มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี VESTEL BEYAZ ESYA 29.99 B TRY, และปีก่อนนั้น 16.07 B TRY.

จากซอร์ส
จากประเทศ