VESTEL BEYAZ ESYAVESTEL BEYAZ ESYAVESTEL BEYAZ ESYA

VESTEL BEYAZ ESYA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

VESBE พื้นฐาน

VESTEL BEYAZ ESYA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

VESBE มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.73 TRY ซื้อก่อน 25 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.01%