US$/TURKISH LIRA FUTURES

USDTRY1! BIST
USDTRY1!
US$/TURKISH LIRA FUTURES BIST
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

USDTRY1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า