KARDEMIR (B)KARDEMIR (B)KARDEMIR (B)

KARDEMIR (B)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

KRDMB พื้นฐาน

KARDEMIR (B) สรุปรายได้

รายได้ KARDEMIR (B) สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 38.70 B TRY ซึ่งส่วนใหญ่ 27.35 B TRY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Iron and Steel, ปีก่อนนำ 14.76 B TRY. ตุรกี มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KARDEMIR (B) 27.40 B TRY, และปีก่อนนั้น 14.76 B TRY.

จากซอร์ส
จากประเทศ