HEDEF GIRISIMHEDEF GIRISIMHEDEF GIRISIM

HEDEF GIRISIM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HDFGS พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ HEDEF GIRISIM

สินทรัพย์รวมของ HDFGS สำหรับ Q4 23 คือ 1.69 B TRY ซึ่งมากกว่า 28.90% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 11.11% ใน Q4 23 เป็น 3.13 M TRY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี