EURO TREND YAT. ORT.EURO TREND YAT. ORT.EURO TREND YAT. ORT.

EURO TREND YAT. ORT.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ETYAT พื้นฐาน

EURO TREND YAT. ORT. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลETYAT ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.35%