ESCAR FILOESCAR FILOESCAR FILO

ESCAR FILO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ESCAR พื้นฐาน

ESCAR FILO สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย ESCAR คือ 8.77 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 16.83 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 83.00 คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TRY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย