SAP AG ORD SHARESAP AG ORD SHARESAP AG ORD SHARE

SAP AG ORD SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SAP พื้นฐาน

SAP AG ORD SHARE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SAP มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 856.24 HUF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.16%