ALTEO SHAREALTEO SHAREALTEO SHARE

ALTEO SHARE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ALTEO พื้นฐาน

ALTEO SHARE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ALTEO มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 402.60 HUF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.43%