BICECORP SABICECORP SABICECORP SA

BICECORP SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BICECORP พื้นฐาน

BICECORP SA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ BICECORP สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 605.18 B CLP และเพิ่มขึ้น 17.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 57.80 B CLP

Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: CLP
Q3 '21
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี