GRUPO FINANCIERO GALICIA SAGRUPO FINANCIERO GALICIA SAGRUPO FINANCIERO GALICIA SA

GRUPO FINANCIERO GALICIA SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GGAL พื้นฐาน

GRUPO FINANCIERO GALICIA SA สรุปรายได้

รายได้ GRUPO FINANCIERO GALICIA SA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 2.41 T ARS ซึ่งส่วนใหญ่ 2.60 T ARS มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Bank, ปีก่อนนำ 518.99 B ARS. อาร์เจนตินา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 3.33 T ARS, และปีก่อนนั้น 685.85 B ARS.

จากซอร์ส
จากประเทศ