AUTOHELLAS S.A. (CR)AUTOHELLAS S.A. (CR)AUTOHELLAS S.A. (CR)

AUTOHELLAS S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OTOEL พื้นฐาน

AUTOHELLAS S.A. (CR) สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย OTOEL คือ 0.56 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 3.82 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 1.72 k คน

สถิติ
Q1 '19
Q2 '19
Q3 '19
Q4 '19
Q4 '21
Q4 '22
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
Q1 '19
Q2 '19
Q3 '19
Q4 '19
Q4 '21
Q4 '22
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย