AUTOHELLAS S.A. (CR)AUTOHELLAS S.A. (CR)AUTOHELLAS S.A. (CR)

AUTOHELLAS S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OTOEL พื้นฐาน

AUTOHELLAS S.A. (CR) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

OTOEL มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.70 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.55%