SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.

SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EPIL พื้นฐาน

SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC. สรุปรายได้

กรีซ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC. 10.82 M EUR, และปีก่อนนั้น 13.48 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ