BBB

BLACKWALL LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BWF พื้นฐาน

BLACKWALL LIMITED สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย BWF คือ 4.46 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 433.00 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 21.00 คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: AUD
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย