BK Technologies CorporationBK Technologies CorporationBK Technologies Corporation

BK Technologies Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BKTI พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง BK Technologies Corporation กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

BKTI กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 24 คือ -1 M USD สำหรับ 2023 แล้ว BKTI กระแสเงินสดอิสระคือ -462 k USD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 1.66 M USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี