Borouge PLCBorouge PLCBorouge PLC

Borouge PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BOROUGE พื้นฐาน

Borouge PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.08 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.50%