ฉันจะดูเวลาหมดอายุของออร์เดอร์ได้ที่ไหน?

โปรดเปิดแผงการซื้อขาย→ออร์เดอร์→หมดอายุ

ในกรณีที่คุณไม่พบคอลัมน์นี้ โปรดคลิกที่จุดแนวตั้งที่มุมบนขวา (การตั้งค่าคอลัมน์) -> ติ๊กเครื่องหมาย หมดอายุ