ฉันอยากเข้าใจการทำงานของตั๋วการเปิดออเดอร์ซื้อขายให้ดีมากยิ่งขึ้น