เหตุใดออร์เดอร์ของฉันจึงถูกยกเลิก

สาเหตุหนึ่งในการยกเลิกออร์เดอร์คือการหมดอายุ เมื่อเปิดออร์เดอร์แล้ว จะสามารถเลือกเวลบังคับได้ มีสี่ตัวเลือก: วัน สัปดาห์, เดือน และ GTD (จนถึงวันที่) ใน Paper Trading ตัวเลือกวันถูกนำไปใช้โดยค่าเริ่มต้นและหมายความว่าคำสั่งจะถูกยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงเว้นแต่จะไม่มีการดำเนินการ