ฉันจะสลับโหมดของแถบการซื้อขายของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถสลับโหมดการทำงานระหว่าง แถบการซื้อขาย & เมนูโต้ตอบ ได้โดยทำการยึด/ปล่อย แถบการซื้อขายได้ตามตัวอย่างการทำงานด้านล่าง