ฉันพยายามเขียนโค้ดสำหรับสร้างอินดิเคเตอร์และต้องการให้ทีม TradingView ช่วยเหลือ