ฉันไม่พอใจกับคุณสมบัติและฟีเจอร์การใช้งานที่ฉันได้จ่ายเงินไป