ฉันได้สมัครใช้การทดลองการใช้งานฟรีแต่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลในลายเซ็นต์ (Signature) ได้

ฟิลด์ ลายเซ็นต์ สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ใช้บริการแบบจ่ายเงินเท่านั้น ผู้ใช้งานแบบฟรี และทดลองใช้งานไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานฟีเจอร์นี้ได้