ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มีประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันในเรื่องที่ จุดข้อมูลที่แตกต่างกันถูกถ่วงน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ โดย Weighted Moving Average (WMA) มีความคล้ายกับ Simple Moving Average (SMA) ยกเว้นว่า WMA เพิ่มความสำคัญให้กับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า แต่ละจุดในช่วงเวลาจะถูกกำหนดตัวคูณไว้ให้ (ตัวคูณที่มากที่สุดสำหรับจุดข้อมูลใหม่ที่สุด และลดลงไปตามลำดับ) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือความสำคัญของแต่ละจุดข้อมูล และก็เช่นเดียวกับ SMA เมื่อจุดข้อมูลใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในตอนต้น จุดข้อมูลเก่าที่สุดก็จะถูกเอาออกไป

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Weighted Moving Average
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
9
1
2
...
9