วอลุ่ม เวทเตจ มูฟวิ่ง เอเวอเรจน์ (VWMA)

วอลุ่ม เวทเตจ มูฟวิ่ง เอเวอเรจน์ (VWMA)

(VWMA) เน้นปริมาณโดยการชั่งน้ำหนักราคาขึ้นอยู่กับปริมาณของกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความยาวแหล่งที่มาและค่าชดเชยได้ ราคาที่มีการค้าขายหนักจะมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าราคาที่มีการค้าขาย ในช่วงที่มีปริมาณตลาดต่ำ SMA และ VWMA มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ตัวบ่งชี้สามารถใช้ในการระบุและแนวโน้มทางการค้า ราคาที่ข้ามอาจชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงทิศทาง VWMA มักใช้ร่วมกับสัญญาณและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
7
1
2
...
7