วอลุ่ม เวทเตท เอเวอเรจ ไพร์ส (VWAP)

วอลุ่ม เวทเตท เอเวอเรจ ไพร์ส (VWAP)

Volume Weighted Average Price (VWAP) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถูกใช้ในการวัดราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ โดยทั่วไป VWAP ถูกใช้ในชาร์ตระหว่างวัน เพื่อหาทิศทางโดยรวมของราคาระหว่างวัน VWAP จะมีความคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเรื่องที่ว่า เมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP ราคากำลังเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาอยู่ใต้ VWAP ราคากำลังลดลง ส่วนใหญ่แล้ว VWAP ถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการระบุเทรนด์ของตลาด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Volume Weighted Average Price (VWAP)
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
18
1
2
...
18