วอลุ่ม โปรไฟล์

Volume Profile เป็น study ของชาร์ตขั้นสูง ที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในระดับราคาที่กำหนด โดย study (คำนวณพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น จำนวนแถวและช่วงเวลา) จะพล็อตเป็นฮิสโตแกรมบนชาร์ต เพื่อเปิดเผยให้เห็นระดับราคาหลัก และ/หรือที่สำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณ โดยหลักๆ แล้ว Volume Profile จะนำปริมาณทั้งหมดที่มีการซื้อขายในระดับราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่ระบุไว้ และนำปริมาณทั้งหมดมาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย และทำให้ข้อมูลทั้งหมดดูได้ง่ายๆ สำหรับเทรดเดอร์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Volume Profile
แสดงสคริปส์ต่อไป