Volume Indicator

ปริมาณการซื้อขายในเครื่องมือทางการเงินเป็นตัวบอกจำนวนในช่วงเวลาเฉพาะ มันสามารถอ้างถึงจำนวนหุ้น สัญญา หรือขนาดในการซื้อขาย ข้อมูลถูกตรวจจับและให้จากตลาดการแลกเปลี่ยน มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือชี้วัดที่เก่าแก่และทันสมัยที่สุดและปกติจะถูกพล็อตสี สีเขียวสำหรับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และสีแดงหมายถึงปริมาณซื้อขายลดลงกับค่าฉลี่ยเคลื่อนที่ มันเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวของตัวชี้วัดซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับราคา ปริมาณซื้อขายมากเป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งราคาของมันคือราคาปัจจุบัน เป็นต้น

การเพิ่มขึ้นอย่างทันทีในปริมาณการซื้อขายมองว่ามีความเป็นไปได้สูงในการเปลี่ยนแปลงของราคา เหตุการณ์ข่าวคือเวลาที่ปริมาณซื้อขายสามารถเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากทางหนึ่งไปสู่อีกทางหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณซื้อขาย เพระฉะนั้นมันอาจจะเป็นตัววัดความแข็งแรงของแนวโน้ม บางท่านอาจคาดหวังว่าปริมาณการซื้อจำนวนมากที่แนวรับและปริมาณการขายจำนวนมากที่แนวต้าน มีหลายวิธีที่ใช้ปริมาณการซื้อขายในกลยุทธ์การเทรดและนักเทรดส่วนใหญ่ใช้ผสมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
35
1
2
...
35