สโตเคสติค อาร์เอสไอ (STOCH RSI)

สโตเคสติค อาร์เอสไอ (STOCH RSI)

อินดิเคเตอร์ Stochastic RSI (Stoch RSI) จริงๆ แล้ว เป็นอินดิเคเตอร์ของอินดิเคเตอร์ มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคำนวณ stochastic บนอินดิเคเตอร์ RSI นี่หมายความว่ามันเป็นตัววัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูง/ต่ำ ของตัวมันเองในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ใช้งานกำหนด Stochastic RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่คำนวณค่าระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งจะถูกพล็อตออกมาเป็นในรูปแบบเส้น อินดิเคเตอร์นี้หลักๆ แล้ว จะถูกใช้สำหรับการหาสภาวะ overbought และ oversold

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Stochastic RSI
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
13
1
2
...
13