Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมแบบ range bound โดยอินดิเคเตอร์ Stochastic ถูกออกแบบให้แสดงตำแหน่งของราคาปิดเปรียบเทียบกับช่วงสูง/ต่ำในช่วงเวลาที่ผู้ใช้เป็นคนกำหนด โดยทั่วไป Stochastic Oscillator ถูกใช้ในสามอย่าง คือ ระบุระดับ overbought และ oversold, หาไดเวอร์เจนท์ และระบุสัญญาณหรือการเตรียมตัวเป็นขาขึ้นและขาลง

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Stochastic Oscillator
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
25
1
2
...
25