ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีวัดความผันผวนของราคาโดยอ้างอิงช่วงราคากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูงเท่าใดการกระจายตัวระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่จะยิ่งแปรปรวนมากขึ้นตราสารดังกล่าวจะผันผวนมากขึ้นและแถบราคาจะกระจายตัวมากขึ้น ค่าของตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่าการกระจายตัวระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะน้อยลงตราสารนี้จะมีความผันผวนน้อยลงและใกล้ชิดกับแถบราคามากขึ้น การเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น กลุ่มแถบ Bollinger มักใช้ร่วมกับสัญญาณและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
11
1
2
...
11