สมูท มูฟวิ่ง เอเวอเรจน์ (SMMA)

สมูท มูฟวิ่ง เอเวอเรจน์ (SMMA)

Smoothed Moving Average (SMMA) คล้ายกับ Simple Moving Average (SMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการรบกวนแทนที่จะลดความล่าช้า . ตัวบ่งชี้จะคำนึงถึงราคาทั้งหมดและใช้ระยะเวลามองย้อนกลับที่ยาวนาน ราคาเก่าจะไม่ถูกลบออกจากการคำนวณ แต่จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อ Moving Average เนื่องจากน้ำหนักที่กำหนดไว้ต่ำ โดยการลดการรบกวนจะขจัดความผันผวนและแปลงแนวโน้มที่มีอยู่ SMMA สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มและกำหนดพื้นที่ของการสนับสนุนและความต้านทาน มักใช้ร่วมกับสัญญาณและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
1
23