ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มีประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันในเรื่อง จุดข้อมูลที่แตกต่างกันถูกถ่วงน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ โดย Simple Moving Average (SMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก หมายความว่า ในแต่ละช่วงเวลาในชุดข้อมูลมีความสำคัญเท่ากันหมด และถูกถ่วงน้ำหนักเท่าๆ กัน เมื่อแต่ละช่วงเวลาจบลง จุดข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกเอาออกไป และข้อมูลใหม่สุดจะถูกเพิ่มเข้ามาในตอนต้น กรุณารับทราบว่าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด SMA จะมีความหน่วงราคามากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Simple Moving Average
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
51
1
2
...
51