ไพร์ส วอลุ่ม เทรนด์ (PVT)

ไพร์ส วอลุ่ม เทรนด์ (PVT)

อินดิเคเตอร์ Price Volume Trend (PVT) เป็นอินดิเคเตอร์แบบโมเมนตัม ซึ่งถูกใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของเงิน PVT มีความคล้ายกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกอัน คือ On Balance Volume (OBV) ในการที่มีการเก็บสะสมปริมาณ ขณะที่ OBV เพิ่มหรือลดปริมาณทั้งหมดแบบรายวัน ขึ้นกับว่ามันเป็นวันที่ราคาขึ้นหรือลง PVT จะเพิ่มหรือลดแค่บางส่วนของปริมาณรายวัน มูลค่าของปริมาณที่จะถูกเพิ่มหรือลด ขึ้น/จาก PVT จะขึ้นกับมูลค่าของราคาในวันปัจจุบันที่ขึ้นหรือลงเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า Price Volume Trend (PVT) หลักๆ แล้วสามารถถูกใช้ในการยืนยันเทรนด์ เช่นเดียวกับหาสัญญาณเทรดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไดเวอร์เจนท์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Price Volume Trend
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2345
1
2
...
5